Telephon: 062 293 01 89
E-mail: info@aha-garten.ch
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

AHA-KF 1

Typ: KF 1 | Höhe: 97 cm | Durchmesser: 240 cm | Gewicht: 1100 kg | Preis: 2306.- CHF

AHA-KF 2

Typ: KF 2 | Höhe: 130 cm | Durchmesser: 240 cm | Gewicht: 1100 kg | Preis: 2351.- CHF

AHA-KF 3

Typ: KF 3 | Höhe: 110 cm | Durchmesser: 240 cm | Gewicht: 1000 kg | Preis: 2007.- CHF

AHA-KF 4

Typ: KF 4 | Höhe: 85 cm | Durchmesser: 138 cm | Gewicht: 450 kg | Preis: 1023.- CHF

AHA-KF 5

Typ: KF 5 | Höhe: 110 cm | Durchmesser: 138 cm | Gewicht: 400 kg | Preis: 1091.- CHF

AHA-KF 6

Typ: KF 6 | Höhe: 87 cm | Durchmesser: 138 cm | Gewicht: 320 kg | Preis: 683.- CHF

AHA-KF 7

Typ: KF 7 | Höhe: 90 cm | Durchmesser: 138 cm | Gewicht: 400 kg | Preis: 1002.- CHF

AHA-KF 8

Typ: KF 8 | Höhe: 100 cm | Durchmesser: 138 cm | Gewicht: 350 kg | Preis: 941.- CHF

AHA-KF 9

Typ: KF 9 | Höhe: 77 cm | Durchmesser: 96 cm | Gewicht: 220 kg | Preis: 612.- CHF

AHA-KF 10

Typ: KF 10 | Höhe: 36 cm | Durchmesser: 65 cm | Gewicht: 77 kg | Preis: 274.- CHF

AHA-RKF 1

Typ: RKF 1 | Höhe: 83 cm | Breite: 120 cm | Länge: 120 cm | Gewicht: 295 kg | Preis: 711.- CHF

AHA-RKF 2

Typ: RKF 2 | Höhe: 72 cm | Breite: 120 cm | Länge: 120 cm | Gewicht: 288 kg | Preis: 683.- CHF

AHA-RKF 3

Typ: RKF 3 | Höhe: 58 cm | Breite: 120 cm | Länge: 120 cm | Gewicht: 273 kg | Preis: 644.- CHF

AHA-RKF 4

Typ: RKF 4 | Höhe: 90 cm | Breite: 120 cm | Länge: 120 cm | Gewicht: 280 kg | Preis: 680.- CHF

AHA-RKF 5

Typ: RKF 5 | Höhe: 60 cm | Breite: 67 cm | Länge: 67 cm | Gewicht: 125 kg | Preis: 456.- CHF

AHA-RKF 6

Typ: RKF 6 | Höhe: 41 cm | Breite: 50 cm | Länge: 50 cm | Gewicht: 55 kg | Preis: 228.- CHF

AHA-RKF 7

Typ: RKF 7 | Höhe: 25 cm | Breite: 32 cm | Länge: 32 cm | Gewicht: 22 kg | Preis: 110.- CHF

AHA-OKF 1

Typ: OKF 1 | Höhe: 83 cm | Breite: 120 cm | Länge: 240 cm | Durchmesser: 120 cm | Gewicht: 580 kg | Preis: 1472.- CHF

AHA-OKF 2

Typ: OKF 2 | Höhe: 60 cm | Breite: 67 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 225 kg | Preis: 1358.- CHF

AHA-OKF 3

Typ: OKF 3 | Höhe: 49 cm | Breite: 67 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 236 kg | Preis: 711.- CHF

AHA-OKF 4

Typ: OKF 4 | Höhe: 49 cm | Breite: 67 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 221 kg | Preis: 665.- CHF

AHA-OKF 5

Typ: OKF 5 | Höhe: 54 cm | Breite: 67 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 226 kg | Preis: 675.- CHF

AHA-OKF 6

Typ: OKF 6 | Höhe: 82 cm | Breite: 120 cm | Länge: 240 cm | Durchmesser: 120 cm | Gewicht: 565 kg | Preis: 722.- CHF

AHA-ZKF 1

Typ: ZKF 1 | Höhe: 83 cm | Breite: 240 cm | Länge: 240 cm | Durchmesser: 120 cm | Gewicht: 885 kg | Preis: 2188.- CHF

AHA-ZKF 2

Typ: ZKF 2 | Höhe: 82 cm | Breite: 240 cm | Länge: 240 cm | Durchmesser: 120 cm | Gewicht: 823 kg | Preis: 1748.- CHF

AHA-ZKF 3

Typ: ZKF 3 | Höhe: 41 cm | Breite: 100 cm | Länge: 100 cm | Durchmesser: 50 cm | Gewicht: 136 kg | Preis: 514.- CHF

AHA-ZKF 4

Typ: ZKF 4 | Höhe: 50 cm | Breite: 134 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 325 kg | Preis: 976.- CHF

AHA-ZKF 5

Typ: ZKF 5 | Höhe: 63 cm | Breite: 134 cm | Länge: 134 cm | Durchmesser: 67 cm | Gewicht: 313 kg | Preis: 950.- CHF

AHA-ZKF 6

Typ: ZKF 6 | Höhe: 30 cm | Breite: 100 cm | Länge: 100 cm | Durchmesser: 50 cm | Gewicht: 144 kg | Preis: 546.- CHF

AHA-SKF 1

Typ: SKF 1 | Höhe: 70 cm | Breite: 95 cm | Länge: 90 cm | Gewicht: 90 kg | Preis: 383.- CHF

AHA-SKF 2

Typ: SKF 2 | Höhe: 78 cm | Breite: 74 cm | Länge: 90 cm | Gewicht: 180 kg | Preis: 524.- CHF

AHA-SKF 3

Typ: SKF 3 | Höhe: 80 cm | Breite: 74 cm | Länge: 90 cm | Gewicht: 192 kg | Preis: 542.- CHF

AHA-SKF 4

Typ: Kaskade | Höhe: 14 cm | Breite: 50 cm | Länge: 50 cm | Gewicht: 50 kg | Preis: 41.- CHF
Gestalten Sie mit Kaskaden Ihren Garten.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
© AHA-Garten Grossenbacher & Co | Designed by www.boker.sk Site Map