Telephon: 062 293 01 89
E-mail: info@aha-garten.ch
1 | 2 | 3 | 4 |

AHA-B 01

Typ: B 01 | Höhe: 40 cm | Breite: 30 cm | Länge: 25 cm | Gewicht: 30 kg | Preis: 53.- CHF

AHA-B 02

Typ: B 02 | Höhe: 28 cm | Gewicht: 3 kg | Preis: 37.- CHF

AHA-B 03

Typ: B 03 | Höhe: 22 cm | Gewicht: 4 kg | Preis: 37.- CHF

AHA-B 04

Typ: B 04 | Höhe: 40 cm | Breite: 29 cm | Gewicht: 7 kg | Preis: 50.- CHF

AHA-B 05

Typ: B 05 | Höhe: 30 cm | Breite: 20 cm | Gewicht: 6 kg | Preis: 48.- CHF

AHA-B 06

Typ: B 06 | Höhe: 56 cm | Breite: 43 cm | Länge: 45 cm | Gewicht: 60 kg | Preis: 119.- CHF

AHA-B 07

Typ: B 07 | Höhe: 72 cm | Breite: 37 cm | Gewicht: 52 kg | Preis: 178.- CHF

AHA-B 08

Typ: B 08 | Höhe: 70 cm | Breite: 24 cm | Gewicht: 23 kg | Preis: 82.- CHF

AHA-B 09

Typ: B 09 | Höhe: 49 cm | Breite: 15 cm | Gewicht: 5 kg | Preis: 50.- CHF

AHA-L 1

Typ: L 1 | Höhe: 124 cm | Breite: 50 cm | Gewicht: 80 kg | Preis: 202.- CHF

AHA-L 2

Typ: L 2 | Höhe: 80 cm | Breite: 50 cm | Gewicht: 62 kg | Preis: 155.- CHF

AHA-L 3

Typ: L 3 | Höhe: 56 cm | Breite: 40 cm | Gewicht: 33 kg | Preis: 155.- CHF

AHA-L 4

Typ: L 4 | Höhe: 61 36 cm | Gewicht: 53 kg | Preis: 155.- CHF

AHA-L 5

Typ: L 5 | Höhe: 53 cm | Breite: 40 cm | Gewicht: 15 kg | Preis: 126.- CHF

AHA-L 6

Typ: L 6 | Höhe: 32 cm | Breite: 22 cm | Gewicht: 4 kg | Preis: 84.- CHF

AHA-LP 1

Typ: LP 1 | Höhe: 26 cm | Breite: 22 cm | Länge: 22 cm | Gewicht: 12 kg | Preis: 46.- CHF

AHA-LP 2

Typ: LP 2 | Höhe: 47 cm | Breite: 28 cm | Länge: 28 cm | Gewicht: 23 kg | Preis: 92.- CHF

AHA-LP 3

Typ: LP 3 | Höhe: 70 cm | Breite: 34 cm | Länge: 34 cm | Gewicht: 42 kg | Preis: 155.- CHF

AHA-LP 4

Typ: LP 4 | Höhe: 100 cm | Breite: 39 cm | Länge: 39 cm | Gewicht: 79 kg | Preis: 259.- CHF

AHA-B 10

Typ: B 10 | Höhe: 59 cm | Breite: 27 cm | Länge: 25 cm | Preis: 55.- CHF
1 | 2 | 3 | 4 |
© AHA-Garten Grossenbacher & Co | Designed by www.boker.sk Site Map